Работа за границей, учеба за границей, трудоустройство за рубежом

До анексії Криму і спалаху конфлікту на сході України зовнішня трудова міграція українців показувала повільний спадний тренд.
Кризова міграція українців

У 2015 році стало помітно швидке збільшення масштабу міграції з України до країн Євросоюзу, в основному в Польщу. При розгляді тимчасову міграцію спостерігається така динаміка — кількість заяв, що дають право на короткочасну роботу в Польщі, перевищила 400 тисяч. У порівнянні з минулим роком, ця кількість зросла в 2 рази.

В результаті тривалого збройного конфлікту в східній Україні, близько 2 мільйонів осіб були змушені покинути свої будинки. Це зробило помітний вплив на збільшення запитів про надання притулку, які українські громадяни подали в країнах Євросоюзу.

Дані за 2014 і першу половину 2015 року показують зміну тенденції в динаміці і стратегії еміграції українських громадян. Еміграція в Польщу стає все більш поширеним способом боротьби з бідністю і нестабільністю в Україні.

Високий рівень зовнішньої міграції був характерний для українського суспільства після розпаду Радянського Союзу. Проте, в 2008-2009 роках динаміка еміграції з України знизилася. Згідно з дослідженнями, якими володіють експерти агентства з працевлаштування Zakordon, в 2005-2008 роках за кордоном працювало 1,5 мільйона українців, а в 2010-2012 роках — 1,2 мільйона. Зниження цього показника було пов'язано в основному з глобальною економічною кризою і зниженням попиту на українських робітників в країнах Європейського Союзу і Російській Федерації. Також змінилися міграційні стратегії українців — частка тимчасової міграції стала збільшуватися. Тимчасова трудова міграція дозволяє збільшити заробіток і зберегти тісні зв'язки з рідною країною.

Також ця тенденція була пов'язана зі зміною напрямків цільової міграції. Якщо в 2005-2008 роках українці вибирали в основному Росію, Італію та Чехію, то в 2010-2012 — Росію і Польщу. Ці країни характеризуються ліберальною міграційною політикою.

Анексія в березні 2014 року Криму і спалах навесні 2014 року триваючого донині збройного конфлікту в частині Донецької та Луганської областей, перш за все, змінили характер і динаміку внутрішньої міграції українців. За оцінками ООН, конфлікт на сході України безпосередньо вплинув на 5 мільйонів українців, а анексія Криму — на 2 мільйони українців. За даними Міністерства соціальної політики України в середині вересня 2015 року кількість внутрішньо переміщених осіб з Донецької та Луганської областей і Криму налічувала понад 1,4 мільйона чоловік. Спочатку біженці виїжджали до Західної України (в основному це були татари з Криму), але сьогодні більшість переміщень відбувається в межах Донецької та Луганської областей або в прикордонних регіонах сусідніх областей, в тому числі Харківської та Запорізької.

Що стосується зовнішньої міграції українців, то експерти не прийшли до єдиної думки щодо визначення її тенденцій. У 2014 році в країнах ЄС було зареєстровано 14 тисяч запитів на надання статусу біженця громадянами України. У Польщі ця кількість склала 2318 заявок. Експерти Zakordon.biz відзначають, що швидкість розгляду клопотань про надання притулку громадянам України є відносно низькою. У 2014 році було розглянуто всього 21% таких заявок. Тому українці в майбутньому будуть менше використовувати цей шлях для еміграції в ЄС.

Важливим фактором еміграції українців є погіршення економічної ситуації в Україні і падіння реальних доходів населення. У минулому році Україна пережила 7% -ий економічний спад. У 2014 році гривня втратила 70% своєї вартості, а інфляція досягла 50%. Все це сприяло зниженню реальних доходів українців. За даними Світового банку, ВВП на душу населення в 2014 році склав 3 тис. доларів США, в той час як в 2013 році — 4 тисячі доларів США. Крім того, за перші 4 місяці 2015 року реальна заробітна плата знизилася більш ніж на 20% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. У перерахунку на долари США середня щомісячна заробітна плата в Україні в квітні 2015 року склала $130. За цим показником Україна опинилася на останньому місці серед країн колишнього Радянського Союзу.

За статистичними даними, в 2014 році спостерігалося невелике зростання кількості українців, які є легальними резидентами в Німеччині, Португалії та Італії. У Чехії кількість українців залишається практично незмінною.

Єдина країна Європейського Союзу, в якій спостерігається значне збільшення чисельності мігрантів з України — це Польща. Головним чином це пояснюється поліпшенням польської економіки, спрощенням доступу до ринку праці та великий ніші на ринку праці в сільському господарстві та сфері послуг. Відповідно до польського Законодавства, громадяни України, які хочуть тимчасово працювати в Польщі, звільнені від необхідності отримувати дозвіл на роботу. Потрібно лише мати заяву майбутнього роботодавця. Ця процедура є безкоштовною і пов'язана з мінімумом формальностей. Інші фактори, які залучають українців до Польщі: мовна та культурна близькість, низька вартість поїздки.

Польща перетворюється в головний напрямок трудової еміграції українців. Швидше за все, ця тенденція буде тривати протягом ще декількох років.

rating-1 rating-2 rating-3 rating-4 rating-5
Оцінка 5.00 (1 оцінка)